Variant Mini
2017 EgJo
Reis verslagen EgJo
Reisverslag Wereldreis in Nederland 8-06-2020 tot 3-7-2020
week 3
 

815km
 
 
180km
29-6-2020 naar Polen
We zijn vandaag vanaf de camperplaats Landgoed Jonker in Doezum naar Polen gereden. Polen is een buurtschap in de gemeenten Delfzijl en Het Hogeland in de provincie Groningen.
De buurtschap bestaat uit enkele voormalige arbeidershuisjes en is gelegen aan de slaperdijk van Vierburen. Het kreeg zijn naam vanwege zijn afgelegen ligging ten opzichte van de overige plaatsen van de (voormalige) gemeente Bierum.
Om in dit buurtschap te komen moet je via een smalle weg er naar toe. De buurtschap is eigenlijk een lange smalle rechte weg waaraan diverse boerderijen liggen. Vanaf dit buurtschap zijn we verder gereden naar Delfzijl waar we hebben overnacht op een mooie, net nieuw aangelegde camperplaats. (NKC Campercontact sidecode 78130) De camperplaats ligt direct aan de dijk bij de Eems Je kunt hier mooi fietsen over de dijk.
30-6-2020 naar Napels en Denemarken
Vandaag gaan we een lange rit maken en wel van Polen naar Napels en vandaar weer naar Denemarken. Het is een rit van wel 45 km, dus we gaan er voor zitten proviand en drinken mee. We gaan eerst naar Napels.
Napels is een buurtschap in de gemeente Oldambt in de provincie Groningen. De buurtschap ligt aan beide zijden van de spoorlijn van Groningen naar Nieuweschans. Het westelijke deel (Napels-West) valt onder Westerlee en het oostelijke deel (Napels-Oost) onder Heiligerlee.
De buurtschap is ontstaan rond 1840. Oorspronkelijk was het een toevluchtsoord voor dagloners, de bebouwing bestond uit eenvoudige hutten en keten. Die zijn inmiddels vervangen, maar de buurtschap wordt nog steeds gekenmerkt door zeer eenvoudige huisjes. Napels is vernoemd naar de Italiaanse stad, maar het is niet bekend waarom. Even ten zuiden van Napels ligt Tranendal.
Op de grens met Winschoten staat Luchtwachttoren 7T1. Hij is rond 1954 gebouwd, ten tijde van de Koude Oorlog om, de onder het bereik van de radar vliegende vijandelijke toestellen, te kunnen waarnemen. Een lucht-wachttoren was in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw een uitkijkpost die in Nederland door het Korps Luchtwachtdienst (KLD) werd gebruikt voor het afzoeken van het luchtruim van Nederland naar Russische vliegtuigen in het kader van de Koude Oorlog. De toenmalige radarapparatuur was nog ongeschikt voor snelle, laagvliegende vliegtuigen. Het KLD werd opgezet om "door middel van uitkijk- en luisterposten vijandelijke vliegtuigen waar te nemen en aldus gegevens te verstrekken, welke nodig zijn om vijandelijke luchtaanvallen te kunnen bestrijden en de eigen troepen en de burger-bevolking tijdig te kunnen waarschuwen voor naderend luchtgevaar". De dienst was erop gericht om vliegtuigen tot 1500 meter hoogte te kunnen waarnemen. Om deze waarnemingen te kunnen doen werd een netwerk van luchtwachttorens opgebouwd.
Denemarken is een gehucht in de gemeente Midden-Groningen. Het bestaat uit een zevental boerderijen, wat arbeidershuisjes en een villa. Het ligt tussen het Slochterdiep en de Slochtermeenteweg. Denemarken behoorde vanouds voor het grootste deel tot het kerspel Slochteren; enkele huizen vielen onder Schildwolde.
In de 15e eeuw werd het gebied geschreven als De(n)nemarck, Denemarck(e)t of Denmarck. Kerkelijke registers uit de 17e en 18e eeuw schrijven gewoonlijk op Denemarcken.
De naam verwijst niet naar het land Denemarken. Soortgelijke namen worden in 944 vermeld in het goederenregister van de Abdij van Fulda: de plaats Damarchen lag mogelijk in de buurt van Dokkum; met Dilnumarchi wordt mogelijk Diele in Oost-Friesland bedoeld. Dergelijke namen zijn misschien afgeleid van de stam dal of deel ('laag') met de uitgang mersca ('grasland, meers'). Er zijn ook andere theorieën over de herkomst van de naam. Volgens één ervan verwijst Den naar 'dal, hol, leger (van wilde dieren)' en Marke naar 'grensland, onverdeelde gronden'. Volgens een andere (niet-wetenschappelijke) theorie komt het van een woord Deen dat 'ruig' zou betekenen en Marken dat zou verwijzen naar 'vlakke velden'. Letterlijk betekent de naam in het Nederlands dan "Ruigevelden". Daarop is ook de titel van de bekroonde roman Kinderen van het Ruige Land (2012) van Auke Hulst gebaseerd, die in het gebied speelt. Sinds 2002 heeft het gehucht eigen plaatsnaamborden.
Van Denemarken rijden we naar onze overnachtingsplaats. We gaan overnachten op camping Hoppenhof in het dorp Peize dat dichtbij de stad Groningen ligt. (NKC Campercontact Sidecode 64055). Het is een mooi en ruim opgezette niet al te grote camping met hele vriendelijke eigenaren.
Om de beuk er maar eens even in te gooien, gaan we vandaag in één keer half de wereld rond.
Niet omdat we de wereldreis zat zijn, maar het weer is de hele week al erg wisselvallig. De temperatuur is wel prima, maar er zijn wel regelmatig heftige regenbuien. Dus wat we in het eerste gedeelte van de wereldreis wel veel deden, fietsen in de omgeving, kwam er nu niet veel meer van terecht door de weersomstandigheden.
De diverse landen en plaatsnamen liggen ook niet zover uit elkaar dat er vele kilometers moet worden gereden om van de ene plaats naar de andere te komen. Vaak gaat het om niet meer dan 15 tot 20 km. Om alweer na 15 km naar een overnachtingsplaats te gaan is ook niet de bedoeling, dus vandaar dat we vandaag al deze landen en steden maar in 1 keer afrijden. Totaal is het zeker niet meer dan zo’n 40 km. Maar de routes er naar toe zijn wel erg mooi. We komen door mooie dorpjes en smalle weggetjes door dichte bossen. Echt de moeite waard om te rijden.
Van Denemarken naar Amerika komen we door de plaats Rode. Hier staat het standbeeld van Ot en Sien. We hadden de opdracht om Ot en Sien met iets aan te kleden en er dan een ludieke foto van te maken. Na dit ludieke moment zijn we doorgereden naar Amerika.
1-7-2020 naar Amerika, Petersburg, Moskou, Canada en Engeland
Amerika is een buurtschap in de gemeente Noordenveld, in de Nederlandse provincie Drenthe. Het ligt tegen de grens aan van de provincie Groningen. Het ligt ongeveer vier meter boven zeeniveau en ten noordwesten van het dorp Een, en valt daar formeel ook onder. Het plaatsje is gesticht in 1909 tijdens ontginning van het grote heidegebied Steenbergerveld, en het Eenerveld. Het deel in de voormalige gemeente Norg kreeg de naam Amerika mee. Amerika ligt ongeveer in het midden van de driehoek die de dorpen Haulerwijk, Een en Zevenhuizen vormen. De buurtschap bestaat uit enkele verspreid liggende boerderijen die allemaal aan dezelfde slingerende weg, genaamd Amerika liggen. Een groot gedeelte van het grondgebied van Amerika wordt ingenomen door het recreatiecentrum Ronostrand, ongeveer halverwege het weggetje Amerika. Het Ronostrand is een voormalige zandafgraving, die tegenwoordig als zwemplas in gebruik is en in die hoedanigheid mensen uit de wijde omgeving aantrekt. Bij de zwemplas bevindt zich ook de gelijknamige camping. Iets verderop aan de weg bevindt zich nog een andere, werkende, zandafgraving.
Van Amerika rijden we door naar Petersburg.
Petersburg (Fries: Petersburch) is een buurtschap in de gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland, in de Nederlandse provincie Friesland. Het ligt tussen Donkerbroek en Klein Groningen aan de N381.
In Petersburg ligt een brug over de Opsterlandse Compagnonsvaart. De buurtschap Petersburg is ontstaan in de 18e eeuw. Petersburg zou volgens de overlevering vernoemd zijn naar ene Pieter Blaauw die er een kroeg had. Deze was van oorsprong turfsteker en bouwde zijn huis om tot een kroeg. Deze noemde hij Pieters Burgd, waarvan dan de plaatsnaam zou zijn afgeleid. Bewijzen hiervoor zijn echter niet gevonden. Waarschijnlijk is de plaats vernoemd naar de Russische stad Sint-Petersburg. Nabij Petersburg ligt de buurtschap Moskou.
Moskou is een buurtschap in de gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland in de Nederlandse provincie Friesland. De buurtschap ligt ten noordwesten van Donkerbroek, waaronder het grotendeels ook valt. Een klein deel valt onder Wijnjewoude. De buurtschap omvat de bewoning aan de Moskoureed, de Peelrug, de Moskou en de Moskouwei tot aan de Hechtfeanwei. Na die T-splitsing gaat de Moskouwei over in het grondgebied van Klein Groningen. Het oudste huis van de hoofdstraat Moskou is nr. 1, gebouwd in 1867. De buurtschap is ontstaan uit een boerderij die wel Moskou werd genoemd. Vermoedelijk was dat een speelse verwijzing naar de buurtschap Petersburg, dat aan de andere kant van de Opsterlandse Compagnonsvaart ligt. De buurtschap Moskou groeide langs deze vaart, aan de straten Moskou en Moskouwei. In 1899 werd de buurtschap vermeld als Moscou. Nadat we Petersburg en Moskou hadden bekeken (ze liggen ongeveer 2,5 km uit elkaar), zijn we door gereden naar Canada.
Canada (Stellingwerfs: Kannede; Fries: Kanada) is een buurtschap in de gemeente Ooststellingwerf, in de Nederlandse provincie Friesland. De buurtschap ligt op de grens van het dorpsgebied van de dorpen Elsloo en Appelscha. Het bebouwde gedeelte valt onder Elsloo, maar de weg met de naam Canada loopt gedeeltelijk ook over het Appelschaas dorpsgebied, tot de Kloosterweg. Dit deel ligt in het Nationaal Park Drents-Friese Wold. De buurtschap houdt in het zuiden op bij de grens met de provincie Drenthe. De plaatsnaam is vernoemd naar de gelijknamige boerderij waaruit het is ontstaan. In de buurtschap ligt het Canadameer, een voormalig zandzuiggat. In de zomer wordt hier veel gerecreëerd. De route naar dit Canada is erg mooi en gaat voor een groot gedeelte door het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Vanaf Canada rijden we nu naar Engeland.
Engeland is een buurtschap in de gemeente De Wolden, provincie Drenthe. De buurtschap is gelegen ten noordoosten van Ruinen. De naam Engeland verwijst naar weiland of grasland. De molen "De Zaandplatte" is een markant gebouw in de buurtschap. Op oude Franse topografische kaarten uit de Franse tijd in Nederland wordt de buurtschap Engellant genoemd. Op topografische kaarten die daarna verschijnen wordt de naam Engeland genoemd. In Engeland kregen we de opdracht om van dingen die in de camper aanwezig zijn een molen te maken en hiervan een foto te maken. Dus we zijn aan het knutselen gegaan. Zoals te zien zijn de wieken van vliegenmeppers, het huis onderaan is de onderkant van de wasmachine, het blauwe middenstuk is van een emmertje en het ronde dak is een plastic schaaltje. Het raampje is van wit plakband en de deur is van een hondenpoepzakje. Lekker creatief bezig geweest.
Van Engeland zijn we naar ons overnachtingsadres gereden, een mooie camperplaats in Dwingelerveld. Dit is Camperpark De Wildzangh. Een erg mooie camperplaats met alle voorzieningen in een mooie omgeving.(NKC Campercontact Sidecode 49420)
2-7-2020 naar Siberië – Marokko en De Krim
Dwingelerveld  ligt ook in een mooie omgeving waar je ook goed op de fiets uit de voeten kunt. Maar ook vandaag is het weer niet zo best er waren weer regenbuien, dus van fietsen kwam weer niets. Daarom zijn we na de overnachting vandaag verder gereden en doen de laatste 3 landen aan want dan zijn we rond en komen weer bij de Sahara waar we zijn begonnen. Dus we rijden eerst naar Siberië.
Siberië een buurtschap met verspreide bewoning, o.a. aan de gelijknamige weg, in de gemeente Hoogeveen, tot 1998 aan weerszijden van de grens tussen de gemeenten Ruinen en Beilen.
Gelegen ten noorden van Hoogeveen tussen Stuifzand (westen) en Tiendeveen (oosten) en tussen het bos Kremboong (noorden) en de bospercelen rond de Wijken van Eleveld (zuidwesten).
In 1851-1960 staat Siberië in atlassen vermeld als Siberiën. Volgens overlevering lag dit gebied zo afgelegen en verlaten, dat dit al in de Franse Tijd, daarbij denkend aan de barre ervaringen op Napoleons tocht naar Rusland, naar dit deel van Russisch-Azië is vernoemd. Op de Franse kaart (1811-13) staat de naam echter nog niet vermeld. De ontginning van het gebied geschiedde vanaf 1849, doch omstreeks 1830 stonden hier reeds enkele huizen aan een breed water. Dit brede water aan beide zijden van een dam functioneerde als overzetplaats voor schepen wegens een verschil in waterpeil in de Vlotwijk (Tiendeveensche Peil) ten opzichte van de Wijken van Eleveld (Hoogeveensche Peil). Hier werden schepen door middel van drie lorries van laag naar hoog en omgekeerd alsmede over de dam verplaatst; een sluis was destijds te duur. Het water was aan beide kanten verbreed om wachtende boten te kunnen laten afmeren. Nu is Siberië een buurtschap met een gelijknamige weg voorzien van een aantal boerderijen, die volgens de overlevering dus zo afgelegen en verlaten lagen dat het deed denken aan de barre en slechte ervaringen van Napoleon tijdens zijn tocht en verblijf naar en in Rusland. Van het (koude en nu natte) Siberië gaan we verder naar Marokko.
Marokko is een buurtschap in de provincie Drenthe, en valt onder de gemeente Coevorden. Tot en met 1997 viel het onder de gemeente Sleen. De buurtschap Marokko ligt rond de gelijknamige weg en omvat slechts een handvol boerderijen én een ANWB-paddenstoel. -.
Toen begin 20e eeuw dit gebied ontgonnen was en kennelijk een naam moest krijgen, zal men gezien de afgelegen ligging een willekeurig ver land hebben genomen om die ligging te benadrukken. Vaak koos men dan een naam die om enigerlei reden in die tijd veel in het nieuws was. De exacte reden van déze specifieke naamgeving is ons vooralsnog niet bekend.
Bijna niemand kent de buurtschap Marokko, omdat het immers zeer afgelegen ligt en je er dus niet doorheen komt als je geen specifieke reden hebt om er naartoe te gaan. Je komt er niet toevallig langs op weg van A naar B, omdat het niet aan een doorgaande weg ligt, zoals bij veel andere plaatsen wél het geval is. Toch kennen meer mensen dan je zou verwachten deze buurtschap. Namelijk de lopers van het Pieterpad. Die route loopt namelijk door deze buurtschap. Deze mensen kunnen dan mooi hun relaties 'in de maling nemen' en toch niet liegen, door te zeggen dat ze in Marokko op vakantie zijn geweest, en dat ze in slechts een half uurtje wandelen heel Marokko hebben gezien... En als ze dan een foto maken van het straatnaambordje kunnen ze het nog bewijzen ook. (zie ook ons bewijs)
We rijden weer verder en komen door ons laatste land
De Krim is een veenkoloniaal streekdorp in de gemeente Hardenberg in het noorden van de Nederlandse provincie Overijssel. Winkels en voorzieningen liggen vooral langs de Hoofdweg en aan het Turfstekersplein. Ten zuiden hiervan bevindt zich een woonwijk. De herkomst van de naam is onduidelijk. Soms wordt ze in verband gebracht met de Krimoorlog en soms met de bocht (de krimp) die zich bij het dorp in de Lutterhoofdwijk bevindt. Wat voor de laatste verklaring pleit is dat in de oudste vermelding van het dorp uit 1857 (dus al twee jaar nadat men met de aanleg van de Lutterhoofdwijk de bewuste bocht had bereikt) de naam inderdaad "De Krimp" luidt. Het dorp ligt langs de Lutterhoofdwijk, een zijtak van de Dedemsvaart die naar Coevorden loopt. Omstreeks 1855 was dit kanaal gegraven tussen Lutten en de bocht in de Lutterhoofdwijk op de toenmalige grens van de gemeenten Ambt Hardenberg en Gramsbergen. In 1866 was het gedeelte tot Coevorden gereed.
Nadat de moerassen geheel verveend waren, werden op de dalgronden akkerbouwbedrijven gevestigd. Een deel van de boeren is afkomstig uit Groningen.
Daar het hevig regende konden we in De Krim ook niet uitstappen om het dorp nader te bekijken. Omdat de volgende stop de Sahara is, zijn we nu dus rond met onze wereldreis en kunnen dus richting huis gaan.
Maar we zijn van De Krim door gereden naar Nijverdal waar we op een camperplaats nabij het bezoekers-centrum Holterberg hebben overnacht. ’S avonds zijn we namelijk nog naar Petra en Aldo gefietst  omdat die de volgende dag op vakantie naar Frankrijk gingen.

Zo kwam er dus weer een eind aan onze Wereldreis door Nederland. Het was een mooie reis door mooie natuurgebieden, leuke weggetjes en kleine dorpen en gehuchten waar we het bestaan niet van kenden.
Het was dus weer een geslaagde reis.